สาระ1000ช่าง  >  วันนี้เคธี่จะมาแนะนำวิธีการ ยืดอายุการใช้งานให้กับ “เครื่องใช้ไฟฟ้า”

วันนี้เคธี่จะมาแนะนำวิธีการ ยืดอายุการใช้งานให้กับ “เครื่องใช้ไฟฟ้า”