สาระ1000ช่าง  >  ⚡️⚡️แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)⚡️⚡️ คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

⚡️⚡️แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)⚡️⚡️ คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

⚡️⚡️แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)⚡️⚡️
คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนปริมาณทางไฟฟ้าให้อยู่ในรูปที่เราสามารถเห็นค่าทางไฟฟ้าได้ โดยเราจะสามารถตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องทำการปิด!!อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ แคลมป์มิเตอร์โดยทั่วไปแล้ว จะถูกนำมาใช้งานในการวัดกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นมากในงานด้านไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น หรืองานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ เป็นต้น