ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คลองถมเซ็นเตอร์ 

จะปิดให้บริการเป็นเวลา 1 วัน ทั้งในส่วนของแผงร้านค้าและที่จอดรถ

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและท่านเจ้าของแผงทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการถวายความอาลัย

เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

ทั้งนี้ คลองถม เซ็นเตอร์ จะกลับมาให้บริการตามเวลาปกติอีกครั้ง

ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

https://www.cheapdfs.com/